Stacja demineralizacji wody

Stacja demineralizacji wody
Wydajność 2,5 m3 /h odżelaziacz 65-654-6074 – nr. Fab. 054
Cena - 19 000 zł Stacja uzdatniania wody z hydroforem
dezynfekcja odżelaziacz 6-65-654-6105 – nr. Fab. ZW JGL 
Cena - 29 000 zł